پرتاب پنالتي بسكتبال
 مسابقه پرتاب پنالتي بسكتبال دختران به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدني روز چهارشنبه مورخ 95/8/12 در سالن ورزش پرديس
علوم برگزار گرديد.  
 
مقام اول : سميه قديريي(مهندسي كامپيوتر)  
 
مقام دوم : صبا ياسايي(فيزيك) 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/15
تعداد بازدید:
6100
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.