شطرنج

مسابقات شطرنج پسران دانشگاه هاي منطقه 1 ورزش كشور از روز چهارشنبه مورخ 93/11/29 الي جمعه 93/12/2 با حضور دانشگاه تهران، علامه طباطبايي، خوارزمي، تربيت مدرس، شريف و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به ميزباني دانشگاه شريف برگزار گرديد. در اين مسابقات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مقام سوم را كسب نمود. ضمناً كاپ، مدال و حكم  قهرماني توسط نمايندگان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري آقايان دكتر منافي، دكتر مقصودي، به مقام آوران و سرپرستان تيم ها اهداء گرديد.

مقام اول : دانشگاه صنعتي شريف 14/5 امتياز  به دليل برد رو در رو از دانشگاه تهران

مقام دوم : دانشگاه تهران 14/5 امتياز

مقام سوم : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10/5 امتياز

اسامي تيم دانشگاه : پيمان شهاب الدين، افشين كلهر پور، نويد كمكي، هومان گنجي پور، سيد علي عزيزي راد، وحيد نوروزي

مربي : خانم لوزا كهكشاني

سرپرست : آقا حسين حاجي ميرزا، آقاي حسن محمودي

دور اول : دانشگاه تهران 3 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1

دور دوم : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 -  دانشگاه خوارزمي 1

دور سوم : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3 -  دانشگاه علامه طباطبايي 1

دور چهارم : دانشگاه تربيت مدرس 2 -  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 2

دور پنجم : دانشگاه صنعتي شريف 2/5-  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1/5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1394/02/22
تعداد بازدید:
5896
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.