1395
 
اولين برنامه رسمي كوهنوردي دانشگاه در سال جاري، روز پنجشنبه 23 ارديبهشت ماه 95 با حضور 8 نفر دانشجوي علاقمند به مقصد توچال برگزار شد.
اميد است سرآغازي باشد كه توانستن را بار ديگر به ما بياموزد.
پيام اين آغاز:
اين ماييم، دوباره اينجاييم. با هم هستيم ولي تنهاييم. اينجاييم نه از براي خودخواهي، نه از براي خودنمايي، اينجاييم از سر عشق، اينجاييم از سر شور، از سر غرور. اينجاييم از براي رشد، از براي اوج، از سر جنون، اينجاييم براي پايان، پايان يك آغاز، پاياني كه آغازي بلند پروازانه تر را نويد دهد. پاياني كه پايان نيست، كه شالوده ي آغاز است، كه پشتوانه ي آغاز است، كه تير خلاصي است بر نتوانستن ها، بر خود كم بيني ها، بر در حصار ماندن ها، بر گرفتار تكرار شدن ها. آري تير خلاصي است بر ماندن ها، نرفتن ها، نرسيدن ها، غروبي است براي اين فرسايش ها و طلوعي است براي ريشه زدن ها، براي شكوفه دادن ها. بوي خوش تغيير است و مهر ابطال است بر راكد بودن ها.
مي خواهيم مال خودمان باشد، راه خودمان باشد، مسير خودمان باشد، طناب خودمان باشد، از نفس و عرق خودمان باشد. مي خواهيم توانستن را معني كنيم، مي خواهيم تغيير را زندگي كنيم، مي خواهيم خواستن را بفهميم، خواستن را بخواهيم. مي خواهيم راهي را برويم كه درست است، كه رو به اعتلاست. مي خواهيم كوهنورد باشيم. 
 
 
  
 
دومين برنامه انجمن كوهنوردي دانشگاه با حضور 12 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه و سرپرستي آقاي مرادي دبير انجمن در روز جمعه مورخ  95/2/31 به مقصد توچال برگزار گرديد. 
پيام صعود:
كوهستان را ابرهاي سياه در خود گرفته است. در همان ابتدا راه صعود غير ممكن مي نمايد. روشنايي زيباي خورشيد را هر لحظه كمتر و كمتر مي يافتيم. با رفتن نور و روشنايي اميدهايمان نيز پاي رفتن گرفته بودند. اما نه! همه اين تصورات تاريك راهي جز رفتن نداشتند. باور ما چيزي ديگر است. ما باور داريم كه نور را نبايد در بيرون خود بجوييم. باور ما افروختن چراغ خورشيد از درون اميدهاي جواني است. باور ما يكي شدن است. باور ما هم مسير شدن است هم طناب شدن است شور رسيدن به اوج است. آنجا كه ديگر ابري نيست تا خورشيد را پنهان سازد. آنجايي كه خورشيد دلهايمان را بي دريغ بر همديگر مي تابانيم. آنجايي كه همه با هم مي بينيم. همه با هم مي شنويم همه با هم تكيه بر هم پيمودن را آغازي تازه مي بخشيم. آنجايي كه دلهاي همه ما با يك طناب به هم گره خورده. باور ما كوهنورد شدن است. 
 
 
 
  
 
 
 
 
برنامه كوهنوردي به پلنگ چال ويژه پسران روز جمعه مورخ 95/12/6  با حضور 6 نفر به سرپرستي آقايان قنبرنژاد(دبير انجمن كوهنوردي) و عليپور(عضو انجمن كوهنوردي) برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
 برنامه كوهنوردي به شير پلا ويژه دختران روز جمعه مورخ 95/12/13  با حضور 14 نفر به سرپرستي آقايان قنبرنژاد(دبير انجمن كوهنوردي) و عليپور(عضوانجمن كوهنوردي) برگزار گرديد.
 
 
 
  
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/12/15
تعداد بازدید:
4148
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.