1396
برنامه كوهنوردي به روستاي آهار و آبشار شكراب با حضور 6 نفر به سرپرستي آقاي محسن قنبرنژاد (دبير انجمن كوهنوردي) روز جمعه مورخ 96/2/22 برگزار گرديد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برنامه كوهنوردي صعود به قله كلكچال ويژه دانشجويان پسر روز جمعه مورخ 96/8/19 با حضور  4 نفر به سرپرستي آقاي قنبر نژاد (دبير انجمن كوهنوردي) برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
برنامه كوهنوردي صعود به پناهگاه پلنگچال با حضور 8 نفر به سرپرستي آقاي قنبر نژاد(دبير انجمن كوهنوردي) روز جمعه مورخ 96/9/3 برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
برنامه طبيعت گردي دانشجويان پسر به روستا و آبشار برگ جهان روز جمعه مورخ 96/9/24 با حضور 10 نفر به سرپرستي آقاي قنبر نژاد(دبير انجمن كوهنوردي) برگزار گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/25
تعداد بازدید:
4072
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.