استقرار تيم هاي شركت كننده در مراسم افتتاحيه اولين المپياد ورزش همگاني دانشجويان دختر دانشگاه هاي سراسر كشور
استقرار تيم هاي شركت كننده در مراسم افتتاحيه اولين المپياد ورزش همگاني دانشجويان دختر دانشگاه هاي سراسر كشور
استقرار تيم هاي شركت كننده در مراسم افتتاحيه اولين المپياد ورزش همگاني دانشجويان دختر دانشگاه هاي سراسر كشور
تاریخ:
1396/04/26
تعداد بازدید:
49
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.