اعضاي تيم دانشگاه در المپياد ورزش همگاني در كنار دكتر مهران ميرشمس معاونت دانشجويي و دكتر افشار هنرور مديريت تربيت بدني دانشگاه
اعضاي تيم دانشگاه در المپياد ورزش همگاني در كنار دكتر مهران ميرشمس معاونت دانشجويي و دكتر افشار هنرور مديريت تربيت بدني دانشگاه
اعضاي تيم دانشگاه در المپياد ورزش همگاني در كنار دكتر مهران ميرشمس معاونت دانشجويي و دكتر افشار هنرور مديريت تربيت بدني دانشگاه
تاریخ:
1396/04/26
تعداد بازدید:
66
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.