دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
معرفي مدير تربيت بدني

  

دكتر هنرور

 

 
 

 
 
 
 آقاي دكتر افشار هنرور داراي مدرك دكتري مديريت ورزش از دانشگاه تربيت مدرس، از سال 1388 به عضويت هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در آمدند. ايشان در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز در رشته تربيت بدني تحصيل نموده اند. حوزه تخصصي مطالعاتي ايشان گردشگري ورزشي مي باشد اما در زمينه هايي مانند مديريت و برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي عملكرد، برنامه ريزي راهبردي و بازاريابي نيز داراي سابقه مطالعاتي و تدريس مي باشند. تاكنون در  14 طرح پژوهشي به عنوان همكار يا مجري به سفارش سازمان هاي مختلف مشاركت داشته اند و از همكاران اصلي در تدوين طرح جامع ورزش كشور در سال 1380 بودند. ايشان داراي 30 مقاله چاپ يا پذيرفته شده در نشريات علمي و پژوهشي و ISI بوده و در 38 همايش علمي داخلي و خارجي ارائه مقاله داشته اند.

آقاي دكتر افشار هنرور از تاريخ 88/12/25 به مديريت تربيت بدني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي منصوب شدند.

 

 

شماره تماس : 22850275

پست الكترونيك : afshar.honarvar@kntu.ac.ir

 
 
 

مديران قبلي اداره تربيت بدني

  

نام  مدير

سال مديريت

آقاي مهران سررشته

1361 – 1359

آقاي محمد حسن آبادي

1375 – 1361

آقاي حجت اله لطيفي

1377 – 1375

آقاي محمد حسن آبادي

1384 – 1377

آقاي علي اصغر رضايي

1385 – 1384

آقاي بيژن راهپيما

1388 – 1386


مديران قبلي گروه تربيت بدني
 
 

سال مديريت

نام  مدير

1361 – 1359

آقاي مهران سررشته

1370 – 1361

آقاي محمد حسن آبادي

1378 – 1370

آقاي مهران سررشته

1380 – 1378

آقاي حميدرضا حميدي

1382 – 1380

آقاي مهران سررشته

1384 – 1382

آقاي علي اصغر رضايي

1386 – 1384

آقاي حميدرضا حميدي

1389 – 1386

آقاي حجت اله لطيفي

1389 - 1391

آقاي افشار هنرور

تاریخ بروز رسانی
1393/09/26
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - بعد از پل سيد خندان - خیابان مجتبایی - کوچه کاویان صندوق پستي 9611 - 154184 کدپستی 15418
تلفن : 22850275
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد