دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
آئين نامه وام قهرمان ورزشي

وام ضروري قهرمان ورزشي

مشمولين

مبلغ

مدارك ويژه

دانشجويان قهرمان ورزشي داراي يكي از شرايط زير:

الف- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه هاي كشور

ب- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات قهرماني دانشگاه هاي كشور

ج- نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات بين المللي و جهاني دانشجويي

د- دانشجويان عضو تيم هاي ملي كشور

حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام ضروري عادي

الف و ب و ج)  اسناد هزينه كرد دانشجو(در خصوص هريك از رويدادهاي وام ضروري) و تائيديه اداره كل تربيت بدني وزارت متبوع در خصوص حكم قهرماني

 

 

د) اسناد هزينه كرد دانشجو (در خصوص هريك از رويدادهاي وام ضروري)و تائيديه سازمان تربيت بدني در خصوص عضويت در تيم هاي ملي

الف- دانشجويان موضوع بند(ب) حداقل مي بايست 2 بار حائز مقام گرديده باشند.

ب- دانشجويان قهرمان ورزشي حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قهرماني مي توانند درخواست وام نمايند.

ج- داشتن معدل 14 در زمان ارائه درخواست وام، الزامي است. شرط معدل براي دوره دكتري تخصصي 15 مي باشد.

د- خريد تجهيزات والبسه ورزشي دانشجويان به رويدادهاي وام ضروري دانشجويان قهرمان ورزشي اضافه گرديده وبا ارائه فاكتور خريد، وام ضروري تعلق مي گيرد.

 

 

تاریخ بروز رسانی
1393/09/10
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - بعد از پل سيد خندان - خیابان مجتبایی - کوچه کاویان صندوق پستي 9611 - 154184 کدپستی 15418
تلفن : 22850275
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد