مسابقه آمادگي جسماني ويژه دانشجويان دختر بمناسبت روز دانشجو

  •  سالن ورزش پرديس شهيد رضايي نژاد روز يكشنبه مورخ 97/9/18 ساعت 13/30

          آخرين مهلت ثبت نام: تا ساعت 12 روز يكشنبه مورخ 97/9/18 

  •  سالن ورزش دانشكده مكانيك روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 12/30

         آخرين مهلت ثبت نام: تا ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 97/9/19 

مكان ثبت نام: دفاتر تربيت بدني پرديس علوم، پرديس شهيد رضايي نژاد، دانشكده مكانيك، دانشكده عمران شماره هاي تماس: 22850275- 73064370- 84063308 
تاریخ:
1397/09/13
تعداد بازدید:
4
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.