نشست صميمانه معاون محترم فرهنگي دانشجويي و مدير محترم تربيت بدني با سرپرستان و مربيان تيم هاي ورزشي دانشگاه
  نشست صميمانه با حضور معاون محترم فرهنگي و دانشجويي آقاي دكتر خوشنود، مدير تربيت بدني خانم دكتر خداداد، سرپرستان و مربيان تيم هاي ورزشي دانشگاه دوشنبه مورخ 97/9/5 در سالن سمعي و بصري پرديس مكانيك برگزار شد.

  سرپرستان تيم هاي ورزشي

 آقايان: محمودي، حاجي ميرزا، راهپيما، تابنده، اميدي

 خانم ها: سروش راد، فقير، موحد منش 
 

  مربيان تيم هاي ورزشي 

آقايان: دكترخداداد(فوتسال)؛ مرشدي(بسكتبال)؛ رضايي(بدمينتون)؛ صفايي(واليبال)؛ رستمي(تنيس روي ميز)؛ مصلح(رزمي سبك فايت رنجر)؛ حسين زاده(هندبال)

خانم ها: دكتر دادخواه(بسكتبال)؛ دادجو(بدمينتون) ؛ يوسفي(واليبال)؛ نعمتي(فوتسال)؛ ياوري(تنيس روي ميز)؛ زاده زارع، عباسي، ساماني پور(يوگا)؛ مقدم(ايروبيك)
 
 
 
 
تاریخ:
1397/09/06
تعداد بازدید:
8
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.