جلسه جهت هماهنگي با دانشگاه هاي منطقه يك ورزش كشور
 جلسه  هماهنگي جهت اجراي طرح استفاده مشترك براي امكانات ورزشي دانشگاه هاي منطقه يك كشور با حضور مدير تربيت بدني دانشگاه خانم دكتر خداداد، دبير منطقه يك آقاي حبيب الهي و مديران تربيت بدني دانشگاه هاي خوارزمي، علم و صنعت و شهيد رجايي روز يكشنبه 13 آبان ماه در پرديس علوم برگزار گرديد.
 
 
تاریخ:
1397/08/14
تعداد بازدید:
24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.