تنيس روي ميز دانشجويان پسر

كلاس آموزشي، فوق برنامه و تمرين تيم تنيس روي ميز پسران دانشگاه، شنبه ها ساعت 18/30 الي 20 سالن ورزش پرديس شهيد رضايي نژاد (هوافضا) و سه شنبه ها ساعت 16/30 الي 18 سالن ورزش پرديس مكانيك برگزار مي گردد، علاقمندان طبق زمانبندي اعلام شده به مربي مربوطه آقاي رستمي مراجعه نمايند.

ضمناً شركت در كلاس بدون هزينه مي باشد.

تاریخ:
1397/08/06
تعداد بازدید:
14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.