فراخوان تمرين تيم واليبال پسران

با توجه به كسب سهميه واليبال پسران در چهاردهمين المپياد ورزشي دانشجويان كشور، از كليه دانشجويان پسر توانمند در رشته واليبال براي شركت در تمرينات و انتخاب تيم دعوت بعمل مي آيد در روزهاي يكشنبه 18 الي 20، سه شنبه 17 الي 19 و پنج شنبه  15/30 الي 17/30 در سالن ورزش پرديس علوم خود را به مربي تيم معرفي نمائيد.
تاریخ:
1397/03/21
تعداد بازدید:
29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.