1395
 
تربيت بدني دانشگاه با همكاري ساير حوزه هاي معاونت دانشجويي به مناسبت گراميداشت هفته خوابگاه ها برنامه تفريحي ورزشي به پارك و درياچه چيتگر را روز پنجشنبه مورخ 95/2/30 با حضور 77 نفر از دانشجويان پسر خوابگاه ها برگزار نمود.
اين گلگشت ساعت 8/30 با حركت دو دستگاه اتوبوس از درب خوابگاه دانش و خواجه عبدالله و حافظ به سمت درياچه چيتگر شروع گرديد و پس از قايق سواري و صرف صبحانه ساعت 11/30 به سمت پارك جنگلي چيتگر براي بازي و ناهارحركت نموده و بعد از استراحت در ساعت 16/30 بازگشت به سمت خوابگاه ها صورت گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
گلگشت به روستاي سپهسالار روز جمعه مورخ 95/8/14 با حضور 42 نفر از دانشجويان راس ساعت 7/35 از درب پرديس علوم آغاز گرديد و پس از رسيدن به روستاي زيباي سپهسالار بعد از پياده روي ساعت 12 در كنار آبشار دل انگيز و زيبا براي صرف ناهار و استراحت اتراق نموده و ساعت 16 اتوبوس ها براي بازگشت به سمت تهران حركت كردند. 
 راهنماي برنامه : آقاي كتابي
سرپرست : آقاي زهره ونديان 
 
  
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/16
تعداد بازدید:
1391
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.